วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หุ้น CPALL

CPALL  รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q54 ที่ 1.58 พันล้านบาท   เพิ่มขึ้น 2.1% YoY   และลดลง 27.3% QoQ  ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด  ที่ประมาณการ 8%    เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม   ส่งผลให้ทั้งปี 2554   CPALL มีกำไรสุทธิที่ 8.01 พันล้านบาท  เติบโต 20.2% YoY   จากการขยายสาขาของ  7-eleven จำนวน 486 สาขา   ( เพิ่มขึ้น 8.4% YoY )   ทำให้จำนวนสาขาทั้งหมดของ  7-eleven   เท่ากับ 6,276 สาขา    และยอดขายสาขาเดิมที่เติบโต 4.8% YoY

นอกจากนี้ CPALL   ยังประกาศจ่ายเงินปันผล 1.25 บาท/หุ้น   และจ่าย stock dividend  อัตราส่วน 1:1   ส่งผลให้ CPALL   มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100%   จาก 4,493.15 ล้านหุ้น   มาอยู่ที่ 8,986.3 ล้านหุ้น   ( ราคา par 1 บาท )    โดยจะขึ้น XD วันที่ 3 พฤษภาคม 2555    ทั้งนี้จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น   ส่งผลให้ประมาณกำไรต่อหุ้น   ( EPS )   ปี 2555-2556  ลดลง 43% และ 50%   มาอยู่ที่ 1.23 บาท/หุ้น   และ 1.24 บาท/หุ้น ตามลำดับ   โดยราคาพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 60 บาท   แต่เมื่อหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ราคาพื้นฐานจะลดลงมาอยู่ที่ 34 บาท

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม