วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หุ้น HEMRAJ

HEMRAJ  รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q54  ที่ 384 ล้านบาท   เพิ่มขึ้น 45% YoY และ 149% QoQ   สอดคล้องกับประมาณการของนักวิเคราะห์ ที่ 401 ล้านบาท แต่สูงกว่าที่ Consensus ประมาณการที่ 300 ล้านบาท โดยกำไรที่เติบโต YoY และ QoQ  มาจากรายได้ปกติที่เติบโตถึง 67.5% YoY และ 31.2% QoQ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทั้งปี 54 ของ HEMRAJ มีกำไรสุทธิ 537 ล้านบาท ลดลงถึง 62% YoY เนื่องจากปี 53  มีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จาก GHECO One แต่ปี 54 กลับมีการบันทึกขาดทุนจากโครงดังกล่าว 244 ล้านบาท

 แม้ผลประกอบการปี 54 ของ HEMRAJ จะอ่อนแอลงจากปี 53   แต่ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และสูงกว่าระดับที่นักวิเคราะห์ประมาณการ ก่อนหน้านี้  ยังผลให้นักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรปี 55-56 ของ HEMRAJ  ขึ้นอีก 2-3%   พร้อมกับปรับอัตราการจ่ายปันผลขึ้นจากระดับ 50-52% เป็น 55% ส่งผลให้ราคาพื้นฐานของ HEMRAJ   เพิ่มขึ้นจาก 2.9 บาท  เป็น 3.0 บาท

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม