วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555

เศรษฐกิจไทยปี 2555 นี้  คงไม่เติบโตอย่างร้อนแรง ตามที่ กนง. กำลังกังวลอยู่ เนื่องจากนโยบาย การกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง   คาดว่าจะไม่ส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ในระยะสั้นมากนัก ( ไตรมาสที่ 2-3/55 )

เพราะประเทศไทย ยังมีปัจจัยเสี่ยงในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านการเมืองไทยในขณะนี้ ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ จากความขัดแย้งของพรรคการเมือง และกลุ่มต่างๆ... ที่จะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาทางด้านอุปทาน และอุปสงค์ และจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3%   เป็นนโยบายที่ดี  ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง  และควรให้อยู่ในระดับ 3% ถึงสิ้นปีนี้ เพราะต้องคอยติดตามสถาณการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งยูโรโซน และจีน ประกอบกับสินเชื่อภาคเอกชน ที่ขยายตัวสูง

ภาคการส่งออก คงจะไม่โตตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่ 15%  ผมคิดว่า น่าจะเติบโตได้ประมาณ 10%  ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว เพราะประเทศไทยเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤติอุทกภัย ในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา รวมทั้งการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากภาคการผลิต หลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัว ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในช่วง 1-2 ไตรมาสนี้

GDP ปี 2555 นี้   น่าจะเติบโตได้ประมาณ 4.75%  โดยจะค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาส 2/55 และจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น  ตั้งแต่ไตรมาส 4/55  เป็นต้นไป  จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนนโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และการขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ 300 บาท/วัน จะกดดันภาวะเงินเฟ้อ ในระยะสั้น 2-3 ไตรมาส แต่ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

โดยเฉพาะการรวมตัวของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558  ที่ขนาดเศรษฐกิจจะใหญ่ขึ้นมาก มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ GDP หรือเศรษฐกิจไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ดัชนีหุ้นต่างประเทศ , ดัชนีหุ้นทั่วโลก

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม